Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
10/TB-CCVTLT 08-01-2018 Về việc thông báo giới thiệu các phông lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
01/2018/QĐ-UBND 08-01-2018 Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 17-lượt Xem
01/CT-UBND 05-01-2018 Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 19-lượt Xem
17/QĐ-UBND 04-01-2018 Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 10-lượt Xem
04/KH-UBND 04-01-2018 Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 17-lượt Xem
12/CT-UBND 29-12-2017 Về việc triển khai nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 42-lượt Xem
3849/QĐ-UBND 26-12-2017 Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 17-lượt Xem
341/TB-UBND 25-12-2017 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các giải pháp khẩn cấp phòng tránh ứng phó cơn bão số 16 (Tembin) 5-lượt Xem
3833/QĐ-UBND 22-12-2017 Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 11-lượt Xem
347/KH-UBND 18-12-2017 Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 7-lượt Xem
3767/QĐ-UBND 15-12-2017 Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 13-lượt Xem
3765/QĐ-UBND 15-12-2017 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
3764/QĐ-UBND 15-12-2017 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 10-lượt Xem
327/TB-UBND 13-12-2017 Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2018 61-lượt Xem
37/2017/NQ-HĐND 08-12-2017 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với Công an viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 10-lượt Xem
36/2017/NQ-HĐND 08-12-2017 Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
35/2017/NQ-HĐND 08-12-2017 Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 14-lượt Xem
34/2017/NQ-HĐND 08-12-2017 Quy định mức trích từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
33/2017/NQ-HĐND 08-12-2017 Về việc đặt tên 07 tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 8-lượt Xem
32/2017/NQ-HĐND 08-12-2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trong phạm vi các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem