Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
102/KH-UBND 13-04-2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018 3-lượt Xem
05/2018/QĐ-UBND 09-04-2018 Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 12-lượt Xem
918/QĐ-UBND 06-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang 7-lượt Xem
96/KH-UBND 06-04-2018 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 5-lượt Xem
04/2018/QĐ-UBND 05-04-2018 Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất  trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 8-lượt Xem
844/QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
843/QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
842/QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang 25-lượt Xem
841/QĐ-UBND 02-04-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
67/TB-UBND 02-04-2018 Về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2018) 21-lượt Xem
84/KH-UBND 30-03-2018 Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang năm 2018 35-lượt Xem
83/KH-UBND 30-03-2018 Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
81/KH-BCĐ896 29-03-2018 Thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
773/QĐ-UBND 27-03-2018 Phê duyệt kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
77/KH-UBND 27-03-2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới 2-lượt Xem
769/QĐ-UBND 26-03-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
768/QĐ-UBND 26-03-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang 13-lượt Xem
767/QĐ-UBND 26-03-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
766/QĐ-UBND 26-03-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa và lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang 5-lượt Xem
74/KH-UBND 19-03-2018 Thực hiện quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang năm 2018 11-lượt Xem